08

Июль

2020

Коронавируска каршы күрөшүү максатында өнүктүрүү боюнча эл аралык өнөктөштүктөрдөн жана чет өлкөлөрдөн жардам тартуу боюнча жүргүзүлгөн иштер жөнүндө маалымат

Электрондук регион

Календарь