2026-жылга чейин Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн улуттук программасы

2026-жылга чейин Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн улуттук программасы

Тиркемелер

  • 2026-жылга чейин Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн улуттук программасы
  • 2026-жылга чейин Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн улуттук программасын ишке ашыруу боюнча Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин ИШ-ЧАРАЛАР ПЛАНЫ