Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн иш-аракетинин негизги багыттары

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн иш-аракетинин негизги багыттары

Тиркемелер

  • 2018-2022-жылдардагы мезгилде Кыргыз Республикасын өнүктүрүү программасы «Биримдик. Ишеним. Жаратмандык»
  • “Чыныгы максаттар, жаңы багыттар” программасы