2018-2022-жылдардагы мезгилде Кыргыз Республикасын өнүктүрүү программасы «Биримдик. Ишеним. Жаратмандык»

2018-2022-жылдардагы мезгилде Кыргыз Республикасын өнүктүрүү программасы  «Биримдик. Ишеним. Жаратмандык»

Тиркемелер

  • 2018-2022-жылдардагы мезгилде Кыргыз Республикасын өнүктүрүү программасы «Биримдик. Ишеним. Жаратмандык»

Электрондук регион

Календарь