2018-2040-жылдары Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн Улуттук стратегиясы

2018-2040-жылдары Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн Улуттук стратегиясы

Тиркемелер

  • 2018-2040-жылдары Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн Улуттук стратегиясы
  • Каржылоо булактары такталган инвестициялык долбоорлор
  • Кошумча каржылоо булактарын талап кылган инвестициялык долбоорлор