КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 20-июнундагы № 246 токтому

Пенсиялык топтоо каражаттарын инвестициялоонун натыйжаларын эсептөө тартибин бекитүү жөнүндө

Пенсиялык топтоо каражаттарын инвестициялоонун натыйжаларын эсептөө тартибин белгилөө максатында, "Кыргыз Республикасында мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча пенсиянын топтоо бөлүгүн каржылоо үчүн каражаттарды инвестициялоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 5-беренесине, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Пенсиялык топтоо каражаттарын инвестициялоонун натыйжаларын эсептөө тартиби тиркемеге ылайык бекитилсин.

2. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып жети күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.


Кыргыз Республикасынын Премьер-министри


М.Абылгазиев

Электрондук регион

Календарь