КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 8-майындагы № 241 токтому

“Ал жеткис күчтүн жагдайларына байланыштуу социалдык-экономикалык кырдаалды турукташтыруу маселелери боюнча айрым мыйзам актыларга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу боюнча чаралар жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 8-майындагы № 241 токтому

Электрондук регион

Календарь