Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2021-жылдын 2-февралындагы №1-ДП буйругу

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин "Ички берүүчүлөргө жана подрядчыларга жеңилдиктерди колдонуу боюнча методикалык нускаманы бекитүү жөнүндө" 2021-жылдын 2-февралындагы №1-ДП буйругу.

Буйрук, инструкция.docx

Тиркемелер

Басып чыгаруу