КР Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 8-апрелиндеги №199 токтому

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 24-июлундагы № 369 “2019-2023-жылдарга Кыргыз Республикасынын киберкоопсуздук стратегиясы” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

Киберкоопсуздукту камсыз кылуу чөйрөсүндөгү иш-чараларды оптималдаштыруу максатында, “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 13, 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 24-июлундагы № 369 “2019-2023-жылдарга Кыргыз Республикасынын киберкоопсуздук стратегиясы” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Стратегияны ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планында: 

– 1-пунктунда:

1.5, 1.7-пунктчаларынын “Ишке ашыруу мөөнөтү” деген графасындагы “2021-жылдын 30-июну” деген сөздөр “2023-жылдын 30-декабры” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

1.6, 1.9-пунктчалары күчүн жоготту деп таанылсын;

1.8-пунктчасынын “Ишке ашыруу мөөнөтү” деген графасындагы “2021-жылдын 30-июну” деген сөздөр “2023-жылдын 20-августу” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

1.11-пунктчасынын “Ишке ашыруу мөөнөтү” деген графасындагы “июну” деген сөз “декабры” деген сөз менен алмаштырылсын;

– 2, 3, 4-пункттары ушул токтомдун тиркемесине ылайык редакцияда баяндалсын.

2. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

Тиркеме.docx

Кыргыз Республикасынын

Министрлер Кабинетинин

Төрагасы                                                                         А.У. Жапаров