КР Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги коомдук талкууга ЧУА долбоорун чыгарат

Турмуштук оор кырдаалда калган балдардын маалыматынын автоматташтырылган базасын түзүү жана колдонуу жөнүндө жобону бекитүү тууралуу

Тиркемелер

Басып чыгаруу