Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 27-сентябрындагы № 522 токтому

Мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө контрактты  банктык коштоону жүзөгө ашыруу жөнүндө


“Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 49-беренесин ишке ашыруу максатында, “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 13, 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети токтом кылат: 


  1. Төмөнкүлөр бекитилсин:
  2.  Мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө контрактты банктык коштоону камсыз кылуу тартиби 1-тиркемеге ылайык;
  3.  Контрактты банктык коштоону жүзөгө ашырууга ыйгарым укуктуу банктардын тизмеги 2-тиркемеге ылайык.
  4. Сатып алуучу уюмдар (агент, эгерде мамлекеттик сатып алууга агент контракт түзсө) мамлекеттик сатып алууга биринчи контракт түзүлгөнгө чейин Мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө контрактты банктык коштоону камсыз кылуу тартибинин
     3-пунктунда аныкталган шарттарга ылайык келген ыйгарым укуктуу банктардын ар бири менен контрактты банктык коштоо жөнүндө келишим түзсүн. 
  5. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги
     2022-жылдын 1-октябрына чейинки мөөнөттө өзүнүн чечимдерин ушул токтомго ылайык келтирсин.
  6. Бул токтом 2022-жылдын 16-октябрынан тартып күчүнө кирүүчү 1-пунктту кошпогондо, расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.Кыргыз Республикасынын

Министрлер Кабинетинин

Төрагасы                                                                                 А.У. Жапаров