КР Экономика жана коммерция министрлиги ЧУА долбоорун коомдук талкууга чыгарат

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтому 2023-2026-жылдарга «Кыргызстанда жасалган» улуттук экспорттук программасын бекитүү тууралуу.

Бул долбоор боюнча сунуштар сын-пикирлер төмөнкү дарек боюнча жөнөтүлсүн:   Сейдибакасова А.Н. - тел. 62-05-35 (257, 307), e-mail: seydibakasova@mail.ru

Тиркеме.zipТиркемелер

Басып чыгаруу