Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Жарандык авиация мамлекетик агенттиги ЧУА долбоорун коомдук талкууга чыгарат

«Авиакуйуучyмай сапатына контрол жyрryзyyчy уюмдарды сертификациялоо» 23 - Кыргыз Республикасынын Авиациялык эрежелерин бекитуу жөнyндө" буйрук долбоору..

 Аталган долбоорго сунуштар жана пикирлерди төмөнкү дарекке жөнөтүү керек: Усманов К.А. тел +996 (312) 25 19 51

Тиркеме.zip

Тиркемелер

Басып чыгаруу