КР Билим жана илим министрлиги ЧУА долбоорун коомдук талкууга чыгарат

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин "Билим беруунун сапатын жогорулат}тнун айрым маселелери женундо" токтомунун долбоору.

ЧУА долбоору боюнча сын-пикирлер жана сунуштар төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Токтоматова С.С., тел. (0312) 662287, E-mail: aku73@mail.ru.  

Тиркеме.zip

Тиркемелер

Басып чыгаруу