Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин 2023-жылдын 30-мартындагы №1 буйругу