Координация жана уюштуруу

Координациялык комиссиянын жеке курамы

Кыргыз Республикасында туруктуу өнүгүүнүн максаттарына жетүү боюнча Улуттук ыктыярдуу серептин долбоорун даярдоонун План-графиги

2020-ж. 9-июнундагы № 211 КР Өкмөтүнүн буйругу

Кыргыз Республикасында Туруктуу өнүгүүнүн максаттарына жетүү боюнча Улуттук ыктыярдуу серептин долбоорун даярдоо боюнча координациялык комиссиянан жыйынынын протоколу

Кыргыз Республикасында Туруктуу өнүгүүнүн максаттарына жетүү боюнча Улуттук ыктыярдуу серептин  даярдоо боюнча координациялык комиссиянан жыйынынын протоколу 2020 жылдын 22 майиндеги

Кыргыз Республикасында Туруктуу өнүгүүнүн максаттарына жетүү боюнча Улуттук ыктыярдуу серептин  даярдоо боюнча координациялык комиссиянан жыйынынын протоколу 2020 жылдын 23 апрелиндеги

Протокол 25.10.2019

Жумушчу топтун

2019-ж. 13-сентябрындагы № 541 КР Премьер министринин буйругу