Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик агенттигинин буйругу

  "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 10-февралындагы №85 токтому менен бекитилген Мамлекеттик кызмат корсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестрине киргизилген, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик агенттиги тарабынан көрсөтүлүүчү Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн административдик регламенттерин бекитүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик агенттигинин (Кыргызпатент) буйругу.

буйрук приказ.doc

Маалымкат.docx

Тиркемелер

Басып чыгаруу