Мамлекеттик башкарууну реформалоо

КР Конституциялык мыйзамы, 2021-жылдын 11-октябры № 122, "Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө"

КР Министрлер Кабинетинин токтому, 2021-жылдын 28-октябры № 233" Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин регламенти жөнүндө"

КР мыйзамы, 2021-жылдын 27-октябры № 125, "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө "

КР мыйзамы, 2021-жылдын 20-октябры № 123, "Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө "

КР Президентинин Жарлыгы, 2021-жылдын 21-сентябры ПЖ № 400 "Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик катчысы жөнүндө"

КР Президентинин Жарлыгы, 2021-жылдын 15-июлу ПЖ № 302 "Кыргыз Республикасынын Президентинин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү жөнүндө"

КР Президентинин Жарлыгы, 2021-жылдын 26-июну ПЖ № 278 "Мамлекеттик аппаратын санын кыскартуу жөнүндө"

КР Президентинин Жарлыгы, 2021-жылдын 7-майы ПЖ № 134 "Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясы жөнүндө"

КР Президентинин Жарлыгы, 2021-жылдын 5-майы ПЖ № 114 "Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө"

КР Өкмөтүнүн 2021-жылдын 12-февралындагы №38 токтому. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жаңы түзүмү бекитилгендигине жана Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин органдарын реформалоого байланыштуу уюштуруу чаралары жөнүндө