Ченемдик-укуктук актылар

Документтерди издөө
Очистить
Дата Аталышы
19-03-2020 КР Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы ЧУА долбоорун коомдук талкууга чыгарат
19-03-2020 КР Өкмөтүнө караштуу Экологиялык жана техникалык коопсуздук мамлекеттик инспекциясы ЧУА долбоорун коомдук талкууга чыгарат
18-03-2020 Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги ЧУА долбоорун коомдук талкууга чыгарат
18-03-2020 Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги ЧУА долбоорун коомдук талкууга чыгарат
18-03-2020 КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 17-мартындагы № 84-б буйругу
18-03-2020 163 КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 17-мартындагы № 163 токтому
17-03-2020 148 КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 12-мартындагы № 148 токтому
17-03-2020 КР Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиги ЧУА долбоорун коомдук талкууга чыгарат
16-03-2020 155 КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 13-мартындагы № 155 токтому
16-03-2020 152 КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 13-мартындагы № 152 токтому
16-03-2020 158 КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 16-мартындагы № 158 токтому
13-03-2020 147 КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 12-мартындагы № 147 токтому
13-03-2020 146 КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 12-мартындагы № 146 токтому
13-03-2020 Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги ЧУА долбоорун коомдук талкууга чыгарат
12-03-2020 Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги ЧУА долбоорун коомдук талкууга чыгарат
11-03-2020 125 КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 4-мартындагы № 125 токтому
11-03-2020 124 КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 4-мартындагы № 124 токтому
11-03-2020 119 КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 119 токтому
11-03-2020 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы ЧУА долбоорун коомдук талкууга чыгарат
11-03-2020 Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги ЧУА долбоорун коомдук талкууга чыгарат

Электрондук регион

Календарь