БУУНУН конвенциясынын

Аялдарды басмырлоонун бардык формаларын жоюу боюнча конвенцияга кошулуу жөн. КР ЖК токтомдору

ЖККР токтому 12.01.94 №1402-XII Бала укуктары жөнүндө Конвенцияга кошулуу тууралу

Качкындардын статусу жөнүндө Конвенцияга КР кошулуу тууралуу КР ЖК токтомдору

КР Мыйзамы 01.08.03 №175 Улуттук азчылыктарга таандык адамдардын укуктарын камсыз кылуу жөнүндө Конвенцияны ратификациялоо тууралу

КР Генетикалык ресурстарга жеткиликтүүлүктү жөнгө салуунун жана аларды колдонуудан алынган пайданы Биологиялык ар түрдүүлүк жөнүндө конвенцияга карата адилеттүү жана теңдеш негизде биргелешип пайдалануунун Нагоя протоколуна кошулуусу тууралуу

КР Мыйзамы 03.03.2000 №48 Инвестордун укуктарын коргоо жөнүндө конвенцияны ратификациялоо тууралу

КР Мыйзамы 05.04.08 №52 2006-жылдын 22-июнунда күчүнө кирген Кыйноого жана башка ырайымсыз, адам жасагыс же адамдын кадырын кемсинтүүчү мамилелердин түрлөрүнө жана жазалоолорго каршы конвенциянын Факультативдик протоколуна кошулуусу жөнүндө

КР Мыйзамы 05.12.06 №195 Вена шаарында 1997-жылдын 5-сентябрында кол коюлган иштелип бүткөн отунду колдонуунун коопсуздугу жөнүндө жана радиоактивдүү калдыктарды колдонуунун коопсуздугу тууралу бириккен Конвенцияга КР кошулуусу жөнүндө

КР Мыйзамы 06.08.05 №128_БУУнун коррупцияга каршы Конвенциясын Мерида шаарында (Мексика) 2003-жылдын 10-декабрында кол коюлган Бириккен Улуттар Уюмунун коррупцияга каршы Конвенциясын ратификациялоо тууралу

КР мыйзамы 06.08.05 №140 БУУнун биологиялык ар түрдүүлүк жөнүндө Конвенциясына карата биокоопсуздук боюнча Картахен Протоколуна КР кошулуусу тууралу

КР мыйзамы 10.04.02 №54 КР негизинен сууда сүзүүчү канаттуулардын жашаган жери катарында эл аралык мааниси бар суу-саз жерлер жөнүндө БУУнун Конвенциясына (Рамсар Конвенциясы) кошулуусу тууралу

КР Мыйзамы 1993-жылдын 29-майында Гаагада кабыл алынган Балдарды коргоо жана эл аралык асыроого карата кызматташуу жөнүндө конвенцияны ратификациялоо тууралуу

КР Мыйзамы 12.01.01 №5 КР БУУнун Европалык ЭкономикаКомиссиясынын айлана-чөйрөгө тиешелүү маселелер боюнча маалымат алуу, чечимдерди кабыл алуунун жүрүшүнө коомчулуктун катышуусу жана сот адилеттигине жетишүүсү жөнүндө Конвенциясына кошулуусу тууралу

КР Мыйзамы 12.01.15 №7 1976-жылдын 10-декабрында Женева шаарында кол коюлган Табигый чөйрөгө таасир берүү каражаттарын аскердик же башка кастык менен пайдаланууга тыюу салуу жөнүндө конвенцияга Кыргыз Республикасынын кошулуусу тууралуу

 КР Мыйзамы 12.07.02 №118 2000-жылдын 25-майындагы балдардын куралдуу чыр-чатактарга катышуусуна тиешелүү бала укуктары жөнүндө Конвенцияга карата Факультативдик протоколго жана балдарды сатууга, балдардын сойкулугуна жана балдардын порнографиясына тиешелүү бала укуктары жөнүндө Конвенцияга карата Факультативдик протоколго КР кошулуусу тууралу

КР Мыйзамы 13.03.19 ж. №34_Бириккен Улуттар Уюмунун Башкы Ассамблеясы тарабынан 2006-жылдын 13-декабрында кабыл алынган жана 2011-жылдын 21-сентябрында кол коюлган Майыптардын укуктары жөнүндө БУУнун Конвенциясын ратификациялоо жөнүндө

КР Мыйзамы 14.01.2000ж. №11 КР БУУнун климаттын өзгөрүшү жөнүндө Рамкалык Конвенциясына жана БУУнун ЕЭКсынын Абанын алыскы аралыкка чек аралардан өтүп булганышы боюнча Конвенциясына кошулуусу тууралуу

КР Мыйзамы 14.07.15 №155 Ядролук материалды физикалык коргоо жөнүндө конвенцияга кошулуу тууралуу

КР Мыйзамы 15.01.03 №9 Бириккен Улуттар Уюмунун Климатты өзгөртүү жөнүндө Алкактык Конвенциясынын Киот Протоколун ратификациялоо тууралуу

КР Мыйзамы 15.01.2000 №16 Озон катмарын сактоо жөнүндө Вена конвенциясын жана озон катмарын бузуучу эаттар боюнча Монреаль протоколун ратификациялоо тууралу

КР мыйзамы 15.04.03 №74 2000-жылдын 15-ноябрындагы БУУнун трансулуттук уюмдашкан кылмыштуулукка каршы Конвенциясын, 2000-жылдын 15-декабрындагы адамдарды, өзгөчө аялдар менен балдарды сатуунун алдын алуу жана болтурбоо жана ал үчүн жаза берүү жөнүндө Протоколду, БУУнун трансулуттук уюмдашкан кылмыштуулукка каршы кошумча Конвенциясын жана БУУнун трансулуттук уюмдашкан кылмыштуулукка каршы Конвенциясын толуктоочу 2000-жылдын 15-декабрындагы мигранттарды кургак жер, деңиз жана аба менен мыйзамсыз алып келүүгө каршы Протоколду КР ратификациялоосу тууралуу

КР мыйзамы 15.04.03 №78 КР БУУнун Башкы Ассамблеясынын 1979-жылдын 17-декабрындагы 105-пленардык заседаниесинде кабыл алынган барымтага алууга каршы күрөшүү жөнүндө Эл аралык конвенцияга кошулуусу тууралу 

КР мыйзамы 15.04.03 №79 КР БУУнун Башкы Ассамблеясынын 1999-жылдын 9-декабрындагы 54/109 резолюциясы менен кабыл алынган терроризмди каржылоого каршы күрөшүү жөнүндө Эл аралык конвенцияга кошулуусу тууралу

КР мыйзамы 15.04.03 №80 КР 1990-жылдын 18-декабрындагы бардык эмгекчи-мигранттардын жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүнүн укуктарын коргоо жөнүндө Эл аралык конвенцияга кошулуусу тууралу

(Москва, Лондон жана Вашингтон шаарларында 1972-жылдын 10-апрелинде кол коюлган бактериологиялык (биологиялык) жана уулуу куралды иштеп чыгууга, өндүрүүгө жана алардын запастарын топтоого тыюу салуу жөнүндө жана аларды жок кылуу тууралу Конвенцияга КР кошулуусу тууралу

КР Мыйзамы 19.03.98 №22 "Эрксиз эмгекти жоюу жөнүндө" N 105 конвенцияны ратификациялоо тууралу

КР Мыйзамы 19.07.06 №114 2004-жылдын 16-майында КР тарабынан кол коюлган 2001-жылдын 22-майындагы Туруктуу органикалык булгоочулар жөнүндө Стокгольм конвенциясын ратификациялоо тууралу

КР Мыйзамы 19.07.06 №116 Париж шаарында 2003-жылдын 17-октябрында ЮНЕСКОнун Башкы конференциясы тарабынан кабыл алынган материалдык эмес маданий мурасты коргоо жөнүндө Эл аралык конвенцияны ратификациялоо тууралу

КР Мыйзамы 21.07.99 №85 Олуттуу кургакчылыкты жана/же чөлгө айланууну башынан өткөрүп жаткан өлкөлөрдөгү, өзгөчө Африкадагы чөлгө айланууга каршы күрөшүү боюнча конвенцияга КР кошудуусу жөнүндө

КР мыйзамы 23.04.02 №72 КР аялдарга карата басмырлоонун бардык түрлөрүн жоюу жөнүндө Конвенцияга карата Факультативдик Протоколго кошулуусу тууралу

КР Мыйзамы 24.07.98 №102 Эл аралык граждандык авиация жөнүндө Конвенциянын өзгөртүлүшүнө тиешелүү Протоколду ратификациялоо тууралу

КР Мыйзамы 26.07.96 №40 КР Биологиялык ар түрдүүлүк жөнүндө Конвенцияга кошулуусу тууралу

КР Мыйзамы 26.07.96 №46 Кыйноого жана башка ырайымсыз, адам жасагыс же адамдын кадырын кемсинтүүчү мамилелердин түрлөрүнө жана жазалоолорго каршы Конвенцияга КР кошулуусу жөнүндө

КР Мыйзамы 26.07.96 №49 Элдерди кырып-жоюу кылмышынын алдын алуу жана ал кылмыш үчүн жазалоо жөнүндө Конвенцияга КР кошулуусу жөнүндө

КР Мыйзамы 26.07.96 №50 Апартеид кылмышын болтурбоо жана ал үчүн жазалоо жөнүндө Эл аралык конвенцияга КР кошулуусу жөнүндө

КР Мыйзамы 26.07.96 №51 Кулчулук жөнүндө Конвенцияга жана Кулчулук жөнүндө Конвенцияга өзгөртүүлөр киргизүү тууралу Протоколго КР кошулуусу жөнүндө

КР Мыйзамы 26.07.96 №53 Кулчулукту, кулдарды сатууну жана кулчулукка теңдеш адаттарды жана институттарды жоюу жөнүндө Кошумча конвенцияга КР кошулуусу жөнүндө

КР Мыйзамы 28.04.07 №59 Нью-Йорк шаарында 2005-жылдын 14-сентябрында кол коюлган ядролук терроризм актыларына каршы күрөшүү жөнүндө эларалык Конвенцияны ратификациялоо тууралу 

 КР мыйзамы 29.04.03 №89 Химиялык куралды иштеп чыгууга, өндүрүүгө, топтоого жана колдонууга тыюу салуу жана аны жок кылуу жөнүндө Конвенцияны ратификациялоо тууралу

 КР Мыйзамы 30.12.03 №244 Эл аралык эмгек уюмунун балдардын эмгегинин өтө начар түрлөрүнө тыюу салуу жана аларды жоюу боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө N 182 Конвенциясын ратификациялоо тууралу